Tallbergsbroarna

 

 

 

 

Tallbergsbroarna

Fyra kilometer från samhället Nyåker, i närheten av byn Tallberg finns tre magnifika byggnadsverk- alla uppförda som järnvägsbroar. De var färdiga för trafik år 1891, 1919 och 1994. Broarna sträcker sig över Öreälvens djupa fåra. Den svårbemästrade passagen längs norra stambanan har överbryggts med imponerande kunskap, stora arbetsstyrkor och aktningsvärda dimensioner. I det mäktiga brolandskapet kan mer än hundra år av brobyggande avläsas, motstycke saknas faktiskt i Sverige.

 

Historisk vandring (klicka här)

Att se Tallbergsbroarna i närbild och uppleva de väldiga, verkliga proportionerna är spännande. Gör ett stopp vid broarna och bekanta dig med de imponerande byggnadsverken! Nyåkersbygdens Intresseförening i samarbete med Olofsfors Bruksmuseum och Vägverket har färdigställt en vandringsled med ett tiotal skyltar som lotsar dig runt i historien och det unika brolandskapet. Vill du ha tak över huvudet eller värma dig en stund finns den timrade brostugan vid älvens strandkant.

 

Gammal och Gracil 1891 (klicka här)

För att norra stambanan skulle kunna dras norr om Nyåker måste en järnvägsbro byggas över Öre älv. Ett imponerande fackverk i stål uppfördes, vilket gav bron en stark och lätt konstruktion. Ett djärvt språng på hela 180 meter blev möjligt! Stålet låg i tiden; materialet motsvarade kraven på hög hållfasthet och snabba byggtider. Brons stålkonstruktion tillverkades och monterades av ett legendariskt företag; Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm. Farbanan byggdes 40 meter över vattenytan och bron blev den näst högsta i landet. Spannen har en intressant form; böjda efter en parabelbåge har de liknats vid "försilvrade strömmingsbukar". Drag- och tryckkrafter styrdes till brostöden, utformade som höga avsmalnande torn. Stöden vilar på fundament av huggen natursten - stadigt och vackert.

 Sedan 1938 har stålbron använts som vägbro för vägen mellan Hörnsjö och Nyåker.

 

Tung och Kraftfull 1919 (klicka här)

Trafiken på norra stambanan ökade och ånglokomotiven blev allt kraftigare. 1891 års bro klarade inte den nya tidens krav. En ny bro i armerad betong uppfördes åren 1916 - 1919, 140 meter nedströms den gamla. Med denna bågbro tog SJ:s konstruktörer ett jättekliv - betongspannet sträckte sig drygt 90 meter över älven. Bron blev därmed världens största normalspåriga bro av stenmaterial. Det gick åt bl.a. 20 000 ton sand och makadam samt 900 m³ byggnadsvirke. Denna kultur- och teknikhistoriskt intressanta bro förklarades som statligt byggnadsminne år 1997.

 

Ny och Elegant 1994

Banverket, som 1988 tagit över de statliga järnvägarna, beslöt sig för att bygga en ny bro över Öre älv, ett trettiotal meter nedströms den gamla betongbron. Utan synbar ansträngning stryker den eleganta bron fram - som ett streck över trädtopparna. Brostöden är av sällsam art; mellan de svagt koniska pelarbenen finns en vägg som överst bildar konsoler, målade i röd färg. Stålbalkarna har fått en ljust blå färgsättning. Brons fasta lager vid östra landfästet markeras av stora röda triangelformade vingmurar av betong.

 

Utställningen "Tallbergsbroarna" (klicka här)

Utställningen är sammanbyggd med Byahuset i centrala Nyåker vid väg 353. Här kan man fördjupa sig i de tekniska, kulturella och historiska värdena, som Tallbergsbroarna har skapat. Titta på Sune Jonssons foton av bl. a resenärer på tåg och banarbete. Sitta på bänken från en tågkupé från sekelskiftet och ta del av litteratur, som hör ihop med brobyggande och Nyåkersbygden. Rikta blickarna uppåt och finna "Sune-Belle", kattoxen som finns med i Sune Jonssons roman: Brobyggarna. Studera modellen av Nyåkersbygdens Järnvägsstation, byggd av konstnären Anders Åberg.

Sommarcafé.
I anslutning till utställningen finns ett Café med hembakat bröd, Nyåkers Pepparkakor och glass. För barnen står ett bord dukat med järnvägsräls, tåg, broar, stationer och figurer. Det är bara att bygga och leka.

Källa: Småskriften "Tallbergsbroarna" i serien Sevärt i Västerbottens län nr 20. Text: Iréne Gustafson.

 

Jubileum: Tallbergsbron fyllde 100 år, 29/9 2019

 

Besöksmål   Utställningarna "Byn med det blå huset" och "Tallbergsbroarna."  

Öppet          ("Utställningarna är stängda år 2021, p.g.a. "Covid 19."

Servering     Sommarcafé: Kaffeservering med hembakat bröd och Nyåkers Pepparkakor.

Övrigt          Visning och försäljning av hantverk och hemslöjd.

Kontakt        Beverly Olsson, mobil: 070-514 17 48

Kontakt        Malin Quist, mobil: 073-539 84 81

 

Instagram Nyåkersbygden

 

 

Guidning Tallbergsbroarna

Året runt så anordnar Nyåkersbygdens Intresseförening guidning vid Tallbergsbroarna och i Bromuseet. Större grupper som önskar en informativ och trevlig dag med personlig guide är välkomna att kontakta Ulf Gustafsson för bokning: 070-342 5370Alternativ för guidning:

Guidning vid Tallbergbroarna och/eller Bromuséet 500 kr.
Fika: Kaffe och kaka 30 kr. /person, kaffe och smörgås 50 kr. / person.

 

Vill du besöka Utställningen Tallbergsbroarna och Sune Jonssons bildutställning här i Byahuset?

Alternativ 1:

Under Handlar´ns öppettider kan du låna nyckel och själv besöka lokalen. Du får betala 50 kr och lämna en id-handling (körkort eller motsvarande) som pant under ditt besök tills du återkommer med nyckeln.

Alternativ 2:

Du kan ringa Beverly Olsson (070-514 17 48) så kommer hon (när hon har möjlighet) och öppnar lokalen.  Lämna gärna ett meddelande ifall hon inte svarar så ringer hon upp. (Pris 50 kr).

Bokning av lokalen görs via Beverly Olsson (070-514 17 48).

Kväll 150 kr.

Hel dag 300 kr.

 

Styrelsen för Nyåkersbygdens intresseförening

 

 

 

 

Start


 Webbplatsen uppdaterades fredag 24 juni 2022